ARHIVA BROJEVA

NAČELNE ODLUKE OPŠTE SEDNICE KASACIONOG SUDA OD 1921—1930 GOD.

NAČELNE ODLUKE

 

OPŠTE SEDNICE KASACIONOG SUDA
od 1921—1930 god.

Ubrzanje rada kod sudskih
i islednih vlasti

 -         O razumevanju čl. 37 i 60 Uredbe o
ubrzanju rada kod sudsiih i islednih vlasti.

G. Ministar pravde, aktom od 17 decembra 1921 g. Br. 65529, predstavio je Kasacionom sudu, da mu je I odeljenje Beogradskog apelacionog suda dostavilo sledeće:

   Po predmetu spora banke S. protiv Jovana i žene mu Milene zbog duga, po žalbi tužioca na rešenje Prvostepenog beogradskog trgovačkog suda od 30 septembra 1921 g. Br. 8596, Beogradski trgovački sud poslao je ceo predmet suda Apelacionom sudu na razmotrenje i rešenje, upućen na ovo od strane I odeljenja Kasacionog suda odlukom od 26 avgusta 1921 g. Br. 3492 a po čl. 37 Uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih vlasti.

Beogradski apelacioni sud nalazi da nije nadležan za razmatranje ovoga predmeta i to sa ovih razloga:

   Čl. 37 i 60 Uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih vlasti, određeno je koji predmeti dolaze u nadležnost Apelacionog suda. Ni jedan od citiranih članova pa ni čl. 18 pom. Uredbe nije predvideo da ovakva rešenja prvostepenog trgovačkog suda spadaju u nadležnost Apelacionog suda, već je Apelacioni sud prema citiranim članovima Uredbe nadležan samo za razmatranje odluka sudije pojedinca kod prvostepenih sudova. Takav slučaj nije ovde, nije za to, ŠTO je ožalbeno rešenje izrečeno na način koji predviđa čl. 38 Uredbe o ubrzanju rada koji predviđa da se kod prv. trg. sudova odluke tamo označene donose u kolegijumu — "pored pretsednika ili jednog stalnog člana još sa dvojicom od izabranih redovnih članova ili njihovih zamenika" — te, onda odluka ovako sastavljenog kolegijuma suda ne može se smatrati kao odluka pojedinca sudije trgovačkog suda, pa prema tome za razmatranje i rešenje takvih odluka nije nadležan Apelacioni sud.

   Pored napred izloženog, da se pri stvaranju uredbe nije htelo da i ovake odluke prv. trg. sudova dolaze u nadležnost Apelacionog suda, Beogradski apelacioni sud izvodi iz toga što je sa pitanjem o nadležnosti Apelacionog suda završeno u čl. 37 pom. Uredbe, a po tom tek dolazi čl. 38 Uredbe koji raspravlja i govori o rešenjima prvost. trgovač. sudova.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa