ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA 1898 - 1930

SUDSKA PRAKSA

1898 - 1930

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

 

Podela imovine sinovima i ostanak (sa svojim delom) u zajednici sa nekim od sinova – postojanje zadruge

I kad otac podeli svoje imanje sa sinovima, pa sa svojim delom ostane u zajednici sa nekima od njih, — ipak bez izričnog ugovora o tome, tu nema zadruge između njega i tih sinova.

Kasacioni Sud primedbama Br. 9754 (iz 1903. god.) od 4. februara, 1904. god, poništio je presudu Leskovačkoga Prvostepenoga Suda Br. 15525. od 22. oktobra 1903. god, našavši, da ne odgovara zakonu, jer po §§. 57. i 507. Građ. Zak. pod zadrugom ili zadružnon kućom razume se smeša zajedničkog života i imanja više punoletnih lica samih ili sa svojim potomstvom vezanih prirodnim ili usvojenim srodstvom, iz čega izlazi, da ne može biti zadruge između oca i sinova koji žive kod oca na njegovom imanju kao njegovi potomci.

Pema tome sud je pogrešio što je samo iz takog zajedničkog života tuženih sa svojim ocem pokojnim Petkom. posle deobe tužioci Stojiljka, utvrdio zadružni odnos između tuženih i njihovog oca i samo tuženima kao zadrugarima dosudio pravo na nasleđe zaostavše posle njihovog oca I kad po izvršenoj deobi nije u smislu §§. 494. i 512 Građ. Zak stvorena zajednica između tuženih i njihovog oca naročitim ugovorom, onda se pitanje o spornom nasleđu ima raspraviti po zakonskim naređenjima o nasledstvu van zadruge — glava IX. Građ Zak. u toliko pre, što se iz izvršne presude toga suda Br. 17892. vidi, da je pokojni Petko—otac. parničara — hteo testamentom da oglasi tužene za naslednike njegove zaostavštine, što ne bi imao potrebe da čini kad bi smatrao da zaista postoji između njega i tuženih zadruga ili zajednica.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa