ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2015.

BROJ 5. GODINA 2015

MAJ 2015.

IZLAZI MESEČNOObraćanje Evropskom sudu za ljudska prava

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda


Religija i ljudska prava - stavovi Evropskog suda za ljudska prava

Dr Slavoljub Carić, načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove Ministarstva spoljnih poslova


Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, u izdanju - Intermex, Beograd


Zakon o zaštiti uzbunjivača - položaj i obaveze poslodavca

Mr Vesna Bilbija, Javno preduzeće "Pošta Srbije"


Rad sa nepunim radnim vremenom - dragocena zakonska novina koja je ostala u senci Zakona o radu

Ratomir Slijepčević


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Mesto i uloga nadzornog odbora u privrednom društvu

Prof. dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor


Utvrđivanje poreza na imovinu - postupanje jedinica lokalne samouprave

Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd


PREKRŠAJNA PRAKSA

Autor sentenci: dr Tomica Delibašić


Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neispunjenja

Dragoslav Đokić, advokat u penziji


Životinje kao objekt i subjekt prava

Doc. dr Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa