ARHIVA BROJEVA

Životinje kao objekt i subjekt prava

Doc. dr Goran Matić,
direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost
i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije

Životinje1 su i objekti prava i subjekti prava, ali u oba svojstva specifični, različili od drugih subjekata i drugih objekata. U nekom pogledu jesu imaoci prava, kad je reč o ličnim pravima, u drugom pogledu su objekti prava i to objekti prava svojine, posluge, zakupa i nekih drugih imovinskih prava, što, međutim, ljudi i pravna lica nisu. To što su životinje subjekti prava ne znači da su isto što i ljudi i organizacije, kao što ni to što su objekti prava ne znači da su isto što i druge stvari. Životinje su danas zaštićene nacionalnim zakonima mnogih zemalja i brojnim međunarodnim pravnim dokumentima. Moral i pravo obavezuju čoveka da poštuje dobrobit životinja i bude human prema njima, a ubijanje i zlostavljanje životinja predstavlja krivično delo u velikom broju država, uključujući i Republiku Srbiju2. Pored toga, postoje i brojni propisi u Republici Srbiji kojima je uređena ova oblast kao: Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" broj 135/2004, 36/2009, 36/2009 i 72/2009), Zakon o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS" broj 36/2009, 88/2010 i 91/2010), Zakon o stočarstvu ("Službeni glasnik RS" broj 41/2009 i 93/2012), Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" broj 36/2009), Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" broj 18/2010), Zakon o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS" broj 91/2005 i 30/2010), kao i Zakon o dobrobiti životinja. Pitanje naknade štete nastale od životinja koje koriste ljudi za ekonomske potrebe, kućnih ljubimaca i divljih životinja nije tema ovoga rada. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa