ARHIVA BROJEVA

Religija i ljudska prava - stavovi Evropskog suda za ljudska prava

Dr Slavoljub Carić,
načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove Ministarstva spoljnih poslova

Ako bi se religija posmatrala samo kao nečija privatna stvar ona ne bi imala puno dodirnih tačaka sa ljudskim pravima. Međutim, religija je odavno prestala da bude samo nečija privatna stvar i svedoci smo njenog sve većeg prisustva u javnom životu. U većini zajednica zasnovanih na sekularizmu to je izraženo u manjoj meri, ali postoje društva u kojima je religija ugrađena u državne temelje.

Vređanje verskih osećanja za neke ljude može imati prevagu nad neotuđivim pravima, kao što je pravo na život pojedinca. Tragičan bilans u francuskom listu Charlie Hebdo jasno svedoči o tome kako se može završiti sukob između religije i ljudskih prava.

U daljem izlaganju bavićemo se slobodom misli, savesti i veroispovesti koje reguliše član 9 .Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i primenom ovog člana u praksi Evropskog suda za ljudska prava i to pre svega različitim manifestacijama ove slobode.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa