ARHIVA BROJEVA

Zakon o zaštiti uzbunjivača - položaj i obaveze poslodavca

Mr Vesna Bilbija,
Javno preduzeće "Pošta Srbije"

Donošenjem Zakona o zaštiti uzbunjivača, u Republici Srbiji je jednim zakonom, na sveobuhvatan način, uređena materija zaštite uzbunjivača. Parcijalno regulisanje kroz više različitih zakona, od kojih nijedan nije na celovit način obuhvatio sva pitanja u vezi sa zaštitom uzbunjivača, predstavljalo je ograničavajući faktor i za poslodavce. Iako su im sada, pod pretnjom novčane kazne i prekršajne odgovornosti, propisane određene obaveze, normativno uređivanje predstavlja sigurno i zbog toga poželjno pravno okruženje.

Odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača predviđene su obaveze poslodavca koje su preventivnog karaktera i odnose se na sve zaposlene kod poslodavca, a predviđene su i obaveze koje poslodavac ima povodom zaštite konkretnog uzbunjivača. Pored toga, od posebnog značaja za postupanje poslodavca je propisivanje da ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi akt kojim se bliže uređuje način unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih.     

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa