ARHIVA BROJEVA

Rad sa nepunim radnim vremenom - dragocena zakonska novina koja je ostala u senci Zakona o radu

 Ratomir Slijepčević

Reč je o zakonskom institutu tzv. nepunog radnog vremena čijim bi se korišćenjem u većoj meri, bez posebnih ulaganja, radikalno povećao broj zaposlenih.

Prema opštem mišljenju, ogroman procenat nezaposlenih predstavlja jedan od najaktuelnijih socijalno-ekonomskih problema. Mnogobrojne negativne posledice zahtevaju njegovo neodložno i efikasno rešavanje. Nažalost, u Srbiji broj nezaposlenih se sporo smanjuje. Istovremeno, srpska ekonomija i nacija u celini sve veću štetu trpe zbog sve intenzivnijeg i masovnijeg odlaska u inostranstvo radno sposobnih, naročito mladih školovanih i stručno osposobljenih.1 Neprocenjivi radni i kreativni potencijal je neiskorišćen. Sve ideje da se problem reši ili bar bitno ublaži dobrodošle su.

Jedna od ideja se odnosi na što veće zapošljavanje sa nepunim dnevnim radnim vremenom, korišćenjem važećih zakonskih rešenja koja su znatno unapređena prethodnom inovacijom Zakona o radu (u čl. 39-41), a koja u praksi nisu dovoljno afirmisana.

Dosadašnja sagledavanja mogućih posledica njihove masovne primene ukazuju na nesumnjive, raznovrsne i neposredne pozitivne efekte. Oni se mogu sagledati sa psihosocijalnih, ekonomsko-finansijskih, vaspitno-obrazovnih, demografskih, medicinskih i drugih aspekata.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa