ARHIVA BROJEVA

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neispunjenja

Dragoslav Đokić,
advokat u penziji

Opšte naznake

Raskid ugovora zbog neispunjenja nije predviđen Zakonom o nasleđivanju, ali je dozvoljen po odredbama Zakonu o obligacionim odnosima koje se primenjuju na teretni ugovor (čl. 121. do 141).

Prethodno treba istaći da su ugovornici kod ovog ugovora: primalac i davalac izdržavanja. Primalac izdržavanja može biti svako fizičko lice. U ulozi primaoca izdržavanja najčešće će se naći stara i bolesna lica koja sebi na drugi način ne mogu da obezbede izdržavanje, ali i mlađa lica sa hendikepom. U ulozi primaoca izdržavanja može se naći maloletnik ili lice lišeno poslovne sposobnosti. U njihovo ime i za njihov račun ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuju njegovi roditelji ili staralac uz odobrenje organa starateljstva. Pravno lice ne može zaključiti ugovor u svojstvu primaoca izdržvanja. Tome se protivi funkcija i pravna priroda pravnog lica, a i suština ugovora o doživotnom izdržavanju. Primalac izdržavanja mora imati imovinu, jer ako nema imovine on nema šta da prenese u svojinu davaocu izdržavanja kao naknadu za izvršenu obavezu izdržavanja davaoca izdržavanja prema njemu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa