ARHIVA BROJEVA

Utvrđivanje poreza na imovinu - postupanje jedinica lokalne samouprave

 

Velisav Marković,
Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd

 

Porez na imovinu kao neposredan, periodičan, analitički i objektan porez predstavlja "izvorni prihod" jedinica lokalne samouprave. Zakonom o porezima na imovinu, jedinice lokalne samouprave su ovlašćene za donošenje niza podzakonskih akata radi utvrđivanja poreza. Međutim, prilikom donošenja opštih akata u praksi je primećeno da lokalne samouprave iste donose suprotno odredbama Zakona o porezima na imovinu a na štetu poreskih obveznika. U radu autor, na primeru analize Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Valjeva, prikazuje kako se ne poštuje Zakon o porezima na imovinu prilikom donošenja podzakonskih akta a sve sa ciljem uzimanja više novca od poreskih obveznika i na taj način popunjavanja budžeta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa