ARHIVA BROJEVA

Mesto i uloga nadzornog odbora u privrednom društvu

Prof. dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor

Nema indiskretnih pitanja, već samo indiskretnih odgovora

O tome šta je mesto i uloga nadzornog odbora u privrednom društvu ima mnoštvo pristupa od kojih je regulatorni sam Zakon o privrednim društvima, "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015” (u daljem tekstu zakon).1 Prema zakonu u dvodomnom društvu nadzorni odbor nadzire direktore. U praksi ukoliko su vlasnici uticajniji od plaćenih direktora-menadžera i znaju više u suštini poslovanja imenuju stručnjake koji su u stanju da u potpunosti kontrolišu ovaj odbor. U Nemačkoj i Austriji su to najčešće vlasnici kapitala koji imaju veliko iskustvo u oblasti u kojoj posluju. U Srbiji u periodu posle privatizacije vlasnici često mogu da imaju potpunu kontrolu a da ne moraju biti lično eksponirani, takozvani aspekt "probijanja pravne ličnosti" koji je u našem okruženju pre standard prakse. Ipak, to se najčešće ne reflektuje u pravnoj odnosno regulatornoj sferi kao ponašanje koje je neprihvatljivo. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa