ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2012

BROJ 5. GODINA XV

MAJ 2012

IZLAZI MESEČNO

 

Državni službenici i nameštenici - položaj u sistemu državne uprave

Zoran Dimić, dipl. pravnik iz Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa

Pravobranilaštvo - istorijat, funkcija, perspektiva

Olja Jovičić, Republički javni pravobranilac

Zakon o obligacionim odnosima - pravno-jezički dragulj koji još treba brusiti

Dragoljub Simonović, advokat

Parnični postupak - suđenje u razumnom roku - vremenski okvir, parnični postupak, prekluzija

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju i načela Ustava Republike Srbije

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Privremena sprečenost za rad zaposlenog

Vera Kusovac

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dragan Kalaba, zamenik Javnog tužioca u Čačku

Ekspanzija krivičnog prava u Srbiji

Mihailo Lakčević, advokat iz Beograda

Kažnjavanje svedoka u krivičnom postupku - nedoumice u postojećem rešenju

Mr Marko Milović, advokat u Beogradu

Nataša Petrović Tomić - Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva

Prof. dr Zdravko Petrović, Univerzitet Sigmund Frojd, Beč
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa