ARHIVA BROJEVA

Nataša Petrović Tomić - Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011

 

Pred nama je delo Nataše Petrović Tomić, pod naslovom Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva, koja se bavi proučavanjem osnovnih pravnih problema i prakse izuzetno značajnu za unapređenje korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima ali i za praksu osiguravajućih društava, gde se osiguranje od odgovornosti menadžmenta tek stidljivo uvodi u svoje portfelje.

Osnovu ove monografije (388 strana) predstavlja doktorski rad pod istim naslovom koji je ‚  odbranila 2011. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, pod mentorskim rukovođenjem barda srpskog i jugoslovenskog prava osiguranja Prof. dr Predraga Šulejića.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa