ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju i načela Ustava Republike Srbije

Borisav Čolić,
sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

 

OSNOVNA REŠENJA I OVLAŠĆENJA SUDA I DRUGIH UČESNIKA U POSTUPKU

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011 od 9. maja 2011. godine), uređuje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbeđenja potraživanja, na osnovu domaće ili strane izvršne, ili verodostojne isprave. Zakonom se uređuje sprovođenje izvršenja i obezbeđenja, te i posebni uslovi za obavljanje delatnosti izvršitelja. Pomenuti Zakon stupio je na snagu 17. maja 2011. godine, a primenjuje se od 17. septembra iste godine, osim odredaba koje se odnose na izvršitelje. Ove odredbe će se primenjivati prema slovu Zakona (član 363), po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona, što znači od 17. maja 2012. godine.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa