ARHIVA BROJEVA

Državni službenici i nameštenici - položaj u sistemu državne uprave

POLOŽAJ U SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE

Zoran Dimić,
dipl. pravnik iz Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa

Poslovi državne uprave kao vrsta poslova koja odlučujuće utiče na određenje i definiciju pojma državnog službenika su ona posebnost koja je bila odlučujuća za poseban status zaposlenih koji rade na tim poslovima. U skladu sa tom posebnošću i činjenicom da se oni obavljaju u javnom interesu i da ih to odlikuje u odnosu na druge poslove, zahtevalo je i da njihova prava, obaveze i odgovornosti prilikom obavljanjem navedenih poslova budu posebno uređeni.

Stoga je u septembru 2005. godine donet Zakon o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 16/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09 – u daljem tekstu: Zakon) kojim je u članu 2. uređen pojam državnog službenika, tako da je to lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz delokruga organa državne uprave, sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština ili s njima povezanih opštih, pravnih, informatičkih, materijalno-finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa