ARHIVA BROJEVA

Pravobranilaštvo - istorijat, funkcija, perspektiva

Olja Jovičić,
Republički javni pravobranilac

Pravobranilaštvo je pravosudni državni organ čija je nadležnost određena u ostvarivanju jednog segmenta izvršne državne funkcije, tzv. pravobranilačke funkcije, koja se sastoji u ostvarivanju i zaštiti imovinskih prava i interesa države kroz pravno zastupanje i savetovanje države, odnosno državnih organa i organizacija.

Institucija pravobranilaštva ima dugu tradiciju i na području Srbije. Još 1842. godine, u tadašnjoj Kneževini Srbiji, ustanovljen je Pravitelstveni fiškal, kao poseban državni organ sa nadležnošću za obavljanje pravobranilačke funkcije.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa