ARHIVA BROJEVA

Kažnjavanje svedoka u krivičnom postupku - nedoumice u postojećem rešenju

Mr Marko Milović,
advokat u Beogradu

 

Kažnjavanje svedoka zbog neodazivanja na uredan poziv suda je jedan od načina koje sud ima na raspolaganju, shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2004 ... 76/2010) dalje ZKP, da se isti "natera" ili "disciplinuje" da dođe u sud i bude ispitan. Pre svega to se odnosi na situacije kada svedok svoj izostanak ne opravda ili bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji se sa mesta gde treba da bude ispitan. Ovakve odredbe predviđene su u članu 108. stav 1. ZKP-a, i nisu sporne te im nećemo posvetiti posebnu pažnju.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa