ARHIVA BROJEVA

Privremena sprečenost za rad zaposlenog

Vera Kusovac

Uvodne napomene

U ovom tekstu razmotrićemo pitanja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja lica sa svojstvom osiguranog lica učešće stručno-medicinskih organa u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, ulogu izabranog lekara, prvostepene i drugostepene lekarske komisije.

Podsetićemo i na zakonsku mogućnost traženja obnove postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad, veštačenje stanja zdravlja osiguranog lica, kao i sudske zaštite prava iz zdravstvenog osiguranja.

Osvrnućemo se i na Pravilnik o medicinsko doktrinarnim  standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011).

Poseban osvrt biće i na pojedine odredbe Zakona o radu  od značaja za zaposlenog i poslodavca, sa mišljenjima resornog ministarstva i sudskom praksom.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa