ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2021.

BROJ 7-8. GODINA 2021

JUL-AVGUST 2021.

IZLAZI MESEČNOPARNIČNI POSTUPAK

Povodom nekih novela nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku


MEĐUNARODNO PRAVO

Odgovornost za zaštitu - Responsibility to protect (R2P)


SUDSKA PRAKSA – RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


RADNO PRAVO

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Bezbednost i zdravlje na radu - Naknada štete


PRAVOSUĐE - Izmene zakona

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva


NARODNA BANKA SRBIJE

Kurs dinara - Uticaj kursa na izvoz


POLJOPRIVREDA

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Krivično pravo - Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije


BORBA PROTIV TERORIZMA

Novi Zakon - Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma


KRIVIČNO PRAVO

Načelo isključenja prinude na optuživanje samog sebe u češkom krivičnom pravu, u svetlu novih tehnologija i procesno pravni aspekti u vezi sa tim


VOJNA DOKTRINA

Pokretači razvoja vojne doktrine


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Treća doza vakcine

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa