ARHIVA BROJEVA

NAČELO ISKLJUČENJA PRINUDE NA OPTUŽIVANJE SAMOG SEBE U ČEŠKOM KRIVIČNOM PRAVU U SVETLU NOVIH TEHNOLOGIJA I PROCESNO PRAVNI ASPEKTI U VEZI SA TIM

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.*
stručni asistent na katedri krivičnog prava
na pravnom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu

 

Poglavlje se bavi temom obezbeđivanja podataka iz mobilnog telefona sa nekoliko aspekata. Nastoji da pronađe odgovor na pitanje da li je moguće osumnjičenog, odnosno optuženog prinuđivati na kooperativnost u cilju dobijanja dostupnosti podacima u mobilnom telefonu, eventualno u drugim uređajima novih tehnologija, i da li je sadašnja zakonska regulativa dovoljna, kada je reč o dobijanju podataka iz mobilnog telefona, ili pak zahteva izmene. Autor zaključuje da ništa nije crno-belo, ali da dobijanje podataka iz mobilnog telefona, nikako, dakle, iz uređja kao takvog, zahteva izmene de lege ferenda, pri čemu bi rešenje moglo biti sastavljanje novog specijalnog naloga od strane suda, koji bi bio izričit i ubedljiv.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa