ARHIVA BROJEVA

- IZMENE ZAKONA – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva

U "Sl. glasniku RS", br. 76/2021, od 28.07.2021. godine – objavljene su izmene dva važna zakona:

-    Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17)

-    Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15)

Po rečima Predlagača zakona, predlaganjem ovih izmena - preduzimaju se neophodni koraci u ispunjavanju aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

Konkretnije, u aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava - predviđeno je da se izmeni Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu sudstva, u cilju propisivanja Etičkog odbora kao stalnog radnog tela Visokog saveta sudstva, propisivanja nadležnosti Visokog saveta sudstva za donošenje Poslovnika o radu Etičkog odbora i propisivanja obaveze izrađivanja izveštaja o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva o poštovanju odredaba Etičkog kodeksa.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa