ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD KRIVIČNO PRAVO Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije (član 248. KZ)

(Ne)ispunjavanje uslova za primenu blanketnih propisa

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Biljane Sinanović, Radmile Dragičević Dičić, Radoslava Petrovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Dušana Mitića, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Leskovcu K 212/20 od 27.04.2020. godine i Višeg suda u Leskovcu Kž1 317/20 od 03.11.2020. godine, u sednici veća održanoj dana 27.05.2021. godine, jednoglasno je doneo

P R E S U D U

USVAJA SE, kao osnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog AA, advokata Dušana Mitića, zbog povrede krivičnog zakona iz člana 439. tačka 1) Zakonika o krivičnom postupku i PREINAČUJU pravnosnažne presude Osnovnog suda u Leskovcu K 212/20 od 27.04.2020. godine i Višeg suda u Leskovcu Kž1 317/20 od 03.11.2020. godine, tako što Vrhovni kasacioni sud okrivljenog AA, sa ličnim podacima kao u spisima predmeta, na osnovu člana 423. tačka 1) Zakonika o krivičnom postupku, u vezi sa članom 248. Krivičnog zakonika.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa