ARHIVA BROJEVA

ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU − RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) –

Dr Brankica Potkonjak-Lukić

1. Uvod

Praksa međunarodnih odnosa u periodu po okončanju Hladnog rata aktuelizovala je pravne, moralne, operativne i političke aspekte određenih pitanja koja su zahtevala sistemsko i institucijalno rešavanje kako bi se međunarodne norme i institucije uskladile sa potrebama i očekivanjima. Jedno od najkompleksnijih i najkontraverznijih, budući da je trebalo pomiriti dva suprotstavljena koncepta – vojnu intervenciju i suverenitet države i nepovredivost njene teritorije, bilo je pitanje preduzimanje vojne intervencije protiv druge suverene države, sa ciljem zaštite stanovništva na njenoj teritoriji, izloženog riziku od masovnih zločina.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa