ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NAKNADA ŠTETE Izostanak uzročno-posledične veze između nekog činjenja, odnosno nečinjenja, i propusta poslodavca da obezbedi bezbedan rad

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Marine Milanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz ..., čiji je puno-moćnik Miloje Cvetić, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstva pravde, Prekršajnog suda u Raški, koju zastupa Republičko javno pravobranilaštvo, Odeljenje u Kragujevcu, radi naknade nematerijalne štete, odlučujući o reviziji tužilje izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1750/18 od 22.01.2019. godine, u sednici održanoj 20.05.2021. godine, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE, kao neosnovana revizija tužilje izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1750/18 od 22.01.2019. godine. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa