ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2017.

BROJ 12. GODINA 2017

DECEMBAR 2017.

IZLAZI MESEČNORADNO PRAVO

Preuzimanje po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja


PARNIČNI POSTUPAK

Izuzeće sudije u parničnom postupku


VEŠTAČENJE

Odnosi medicine i pravosuđa u Srbiji kroz dva veka veštačenja


JAVNA UPRAVA

Javna uprava kao servis građana u Srbiji - realnost ili spisak želja?


PRIVREDNO PRAVO

Poslovnik o radu skupštine društva sa ograničenom odgovornošću - Model


PORESKO PRAVO

Fragmentacija visine poreza na imovinu


MEĐUNARODNO PRAVO

Vladavina prava kao preduslov za članstvo Crne Gore u EU


NASLEDNO PRAVO

Odricanje od nasledstva u korist određenog naslednika (član 216. Zakona o nasleđivanju)


KODIFIKACIJA

Prilog potpunijem definisanju saobraćajnih pojmova u radnom tekstu Građanskog zakonika Srbije


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVOKRIVIČNO PRAVO

Rad u javnom interesu kao kazna iz člana 52. Krivičnog zakonika u sudskoj praksi


KRIVIČNO PRAVO

Genocid - Pojam i elementi

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa