ARHIVA BROJEVA

RAD U JAVNOM INTERESU KAO KAZNA IZ ČLANA 52 KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI

Dragan U. Kalaba,
zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

Donošenjem Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16), koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, kao kazne, normirane u čl. 43. KZ predviđene su i tzv. alternativne sankcije, a među njima je i rad u javnom interesu, čiji elementi su dati u čl. 52. KZ.

Kako je rad u javnom interesu predviđen u čl. 43. KZ, kao vrsta kazne, logično je da ta vrsta kazne bude i propisana za određena krivična dela, za koja se može izreći.

Kako to nije slučaj, može se zaključiti da je ista ustvari posebna mera, koja se po svojoj suštini ne može smatrati kaznom, a očigledna je zamena za kaznu zatvora i novčanu kaznu.

Sadržina navedene vrste kazne je predviđena u čl. 52. KZ i odnosi se na:

- uslove za izricanje (stav 1);

- pojam - suštinu rada u javnom interesu (stav 2);

- vremensko trajanje rada u javnom interesu (stav 3);

- okolnosti od značaja za izricanje rada u javnom interesu (stav 4);

- zamenu rada u javnom interesu kaznom zatvora (stav 5);

- skraćenje perioda trajanja rada u javnom interesu (stav 6).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa