ARHIVA BROJEVA

ODRICANJE OD NASLEDSTVA U KORIST ODREĐENOG NASLEDNIKA (Član 216. Zakona o nasleđivanju)

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

Prema odredbi člana 212. Zakona o nasleđivanju "Zaostavština prelazi po sili zakona na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti." Nasleđivanje je po svojoj prirodi univerzalna sukcesija i naslednik stupa u sva prava i obaveze ostavioca u času njegove smrti. Ovo jasno proizilazi iz odredbe člana 1. Zakona o nasleđivanju. Stvar je naslednika šta će učiniti sa imovinom koja mu po osnovu nasleđa pripada. Naslednik može u celini prihvatiti ili u celini odbiti nasledstvo – odreći se nasleđa.

Što se tiče prihvatanja nasleđa treba istaći da prelazak zaostavštine na naslednike nije uslovljena davanjem nasledničke izjave. Zakon polazi od pretpostavke o prihvatu nasledstva od strane naslednika.

Ako naslednik ne želi prihvat nasleđa mora to izričito izjavati davanjem negativne nasledničke izjave (odricanjem od nasledstva – član 213. ZN)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa