ARHIVA BROJEVA

PRILOG POTPUNIJEM DEFINISANJU SAOBRAĆAJNIH POJMOVA U RADNOM TEKSTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE*

Mr Slobodan Ilijić,
član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije, Beograd

Težište ovog rada čini razmatranje predloga da se uz pravni pojam motornog vozila u odredbe budućeg Građanskog zakonika Srbije uvrsti i pravni pojam saobraćajne nezgode. Pojam motornog vozila u budućem Građanskom zakoniku Srbije (u daljem tekstu: GZ) preuzet je iz prava osiguranja EU. Preuzimanje pravnih instituta iz međunarodnih multilateralnih konvencija, kao i iz propisa EU, spada u jedan od uobičajenih načina ulaska novog pravnog instituta u nacionalno pravo svake države, pa se to pravilo odnosi se i na državu Srbiju. Predlog za ugradnju pravnog pojma saobraćajne nezgode doveden je u vezu sa pojmom motornog vozila, koji je lociran u odredbama Glave II Odseka 5. Građanskog zakonika Srbije1. Po redosledu izlaganja u ovom radu najpre se potpisnik rada opredelio za jednu od dve formulacije odredaba iz Odseka 5. Glave II GZ, a zatim je razmatran pravni pojam motornog vozila. Izlaganje o pravnom pojmu motornog vozila zaokruženo je preporukom da se prihvati redakcijsko poboljšanje formulacije pojma motornog vozila. Potom je definisan pojam saobraćajne nezgode, preuzet iz međunarodne multilateralne kovencije, koju je ratifikovala SFRJ.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa