ARHIVA BROJEVA

PREUZIMANJE PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u penziji

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja1 zadržao je u ustanovama koje vrše ovu delatnost i čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave prioritet preuzimanja kao načina zasnivanja radnog odnosa u odnosu na konkurs. To se odnosi na zaposlene koji obavljaju obrazovno vaspitni rad i za čijim je radom potpuno prestala potreba. Zaposleni koji se našao u toj situaciji, a nije moglo biti izvršeno njegovo preuzimanje sa liste za peuzimanje prestaje radni odnos uz pravo na otpremninu. To pravo ne pripada zaposlenom koji je odbio preuzimanje. Opravdanost razloga odbijanja prati radna grupa koja kontroliše primenu zakona u postupku zasnivanja radnog odnosa. Suprotno zaposleni za čijim je radom delimično prestala potreba odnosno koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom nalazi se na listi za preuzimanje sa koje se vrši preuzimanje. Ovim zaposleni za slučaj nepreuzimanja nisu izloženi iz tog razloga raskidu radnofunkcionalne veze, već kao i zaposleni koji rade sa nepunim radnim vremenom ostvaruju druga prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa