ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2014.

BROJ 5. GODINA XVII

MAJ 2014.

IZLAZI MESEČNOZahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku - Novo pravno sredstvo u pravnom poretku Republike Srbije

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda


Zakonito i pravedno do položaja u državnoj upravi

Vesna Nikolić, advokat


SUDSKA PRAKSA UPRAVNI SUD - RADNI ODNOSI

Milan Milović


Umanjenje zarada u javnom sektoru

Milan Milović


Zabrana diskriminacije (sa primerima sudske prakse)

Paraskeva Mihajlović


Sukob nadležnosti u sporu zbog povrede prava ličnosti usled diskriminacije - izdvojeno mišljenje sudije Vrhovnog kasacionog suda Stojana JokićaSUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Izigravanje poverilaca - zaštita prava - pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


OGP proizvodi u Srbiji - izazovi sertifikacije

Biljana Remović Dimić, savetnik u Edukativnoinformativnom centru Zavoda za intelektualnu svojinu


Poslovno-pravne informacije na internetu

Prof. dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd


Predstojeće izmene u maloletničkom zakonodavstvu

dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


Gustav Radbruh - Pravni i drugi aforizmi

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa