ARHIVA BROJEVA

Zabrana diskriminacije (sa primerima sudske prakse)

Paraskeva Mihajlović

Diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), prema nekom licu ili grupi, kao i prema članovima njihovih porodica, ili njima bliskih lica, na otvoren ili prikriven način, a koje se zasniva na ličnim svojstvima (rasi, boji kože, precima – rodnom identitetu, rođenju, polu, izgledu, genetske osobenosti, zdravstvenom stanju, invaliditetu, starosnom dobu, bračnom i porodičnom statusu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti i etničkom poreklu, jeziku, verskim i političkim ubeđenjima, osuđivanosti, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima).


Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa