ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Decembar 2014.

BROJ 12. GODINA XVII

DECEMBAR 2014.

IZLAZI MESEČNOStvarna nadležnost u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (Neke dileme i moguća rešenja)

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Sudska odluka stvara pravo i održava snagu zakona - uz mogućnost sumnje

Dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu


Praksa Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda - Izvodi iz odluka

dr Tomica Delibašić


Šta donosi dugoočekivani Zakon o pravobranilaštvu

Julijana Nedeljković, dipl. pravnik, Uprava GO Lazarevac


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNO PRAVO

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Prikaz Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda


Usklađivanje penzija vojnih osiguranika (upravna i sudska praksa)

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Rešenja organa uprave - Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju grada Beograda, Sektor za drugostepeni upravni postupak

Priredila: Julijana Nedeljeković, dip. pravnik Uprava GO Lazarevac


Osnivanje centra za upravljanje životnom sredinom u Republici Srbiji

Anđelka Plavšić-Nešić

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa