ARHIVA BROJEVA

Stvarna nadležnost u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (Neke dileme i moguća rešenja)

 

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Sudska nadležnost u značenju poslova koji su povereni sudu predstavlja pravo i dužnost ex lege određenog suda da sudi a to znači i donese odgovarajuću odluku u in concreto pravnoj stvari (pozitivno određenje). To se u teoriji označava iskazom: "vršenje pravosuđa". Pravo je stranaka da im sudi slovom zakona određeni sud. To podrazumeva istovremeno i obavezu nenadležnog suda da odbije da sudi kada je predmet izvan delokruga njegovih poslova.

Raspodela sudske nadležnosti je određena Ustavom sa stanovišta upućivanja na zakon kao isključivi formalni izvor prava ovlašćen da izvrši raspodelu stvarne i mesne nadležnosti između sudova različite vrste i s tim u vezi propiše kriterijume za tu namenu. U tom značenju i odredba člana 4. Zakona o uređenju sudova. Primenom razloga suprotnosti na taj način je istovremeno propisana pravna nemoć opštih normi podzakonskih akata da propišu sudsku nadležnost. Svaki od ovih kriterijuma ima svoju samostalnu ulogu u raspodeli poslova između sudova različite vrste. 


 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa