ARHIVA BROJEVA

Predstojeće izmene u maloletničkom zakonodavstvu

 dr Dragan Obradović,
sudija Višeg suda u Valjevu

Tokom aprila 2014. godine u organizaciji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz pomoć i podršku OEBS Misija u Srbiji, Nemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), International Menagament Group (IMG – međuvladina orgnizacija Kraljevine Norveške) i preduzeća INTERMEX iz Beograda na Kopaoniku je održana Konferencija "Reforma krivičnog prava".

U toku trodnevnog trajanja ove konferencije eminentni predavači iz oblasti krivičnopravne teorije i prakse – profesori, javni tužioci, sudije, advokati, naučni radnici, predstavili su svoje viđenje stanja i potrebe reformi u oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava, u oblasti maloletničkog pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa