ARHIVA BROJEVA

Sukob nadležnosti u sporu zbog povrede prava ličnosti usled diskriminacije - izdvojeno mišljenje sudije Vrhovnog kasacionog suda Stojana Jokića

Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda je na sednici održanoj 05. aprila 2014. godine, usvojilo pravni stav izražen u rešenju Vrhovnog kasacionog suda R1 14/2014 od 23. januara 2014. godine, koji glasi:

"Za postupanje u ovoj pravnoj stvari stvarno je nadležan Viši sud u Subotici."

Nesaglasan sa razlozima za usvajanje takvog pravnog stava na pomenutoj sednici Odeljenja izdvojio sam mišljenje, upućujući na suprotan pravni stav izražen u rešenju ovog suda R1 501/2013 od 07. novembra 2013. godine i upoznao Odeljenje da ću to izdvojeno mišljenje napisati u referatu o neslaganju sa usvojenim pravnim stavom i razlozima na kojima je zasnovano.


Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa