ARHIVA BROJEVA

Izigravanje poverilaca - zaštita prava - pobijanje dužnikovih pravnih radnji

 

Stojan Jokić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

Uvodne napomene

Živimo u vremenu nelikvidnosti država – države, privrednih subjekata i pravnih lica, kreditne prezaduženosti pojedinaca i nezaposlenosti. Privredni kapaciteti su ugašeni ili su pred gašenjem. Stanovništvo nezaposleno i pred nezaposlenošću. Stanovnici, i države u kojima žive su zaduženi ili prezaduženi. Prezaduženost podrazumeva objektivnu nemogućnost vraćanja duga. Ta nemogućnost rezultirana je i pokušajem da se iznađu rešenja za izigravanje poverilaca, onemogućavanjem da potraživanja namire iz dužnikove imovine. Te pojave su sve učestalije, kako u obligacionim odnosima fizičkih lica, tako i privrednih subjekata i drugih pravnih lica. Izigravanje poverilaca u pomenutom smislu postojalo je već u rimskom dobu. Tada je nastala potreba da se izigravanje poverilaca spreči, a posledice nastale time otklone. Zarad toga, već u rimskom pravu nastaje pravni institut pobijanja pravnih radnji dužnika. Napisao ga je rimski pretor Paulus, kao pobojnu tužbu. Reč actio potiče od latinske reči actio što prevedeno znači tužba – parnica, koja je po tvorcu Paulusu nazvana Pauliana – Paulianska tužba. Ona je u našem pozitivnom pravu propisana u Zakonu o obligacionim odnosima, kroz pravni institut pobijanja dužnikovih pravnih radnji u šest zakonskih odredbi propisanih u članovima 280 – 285.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa