ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2014.

BROJ 3. GODINA XVII

MART 2014.

IZLAZI MESEČNOJedna (ne)evropska odluka Ustavnog suda? ili “O granicama slobode parlamenta i zaštiti građana od njegove svemoći”

Dr Olivera Vučić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Republike Srbije


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNO PRAVO

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, u penziji


Početak primene novog Zakona o prekršajima

Ljiljana Milanković-Vasović


Prekršajni nalog

Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu


Saobraćajni i drugi prekršaji

Pripremio: dr Tomica Delibašić


Primena sporazuma o sukcesiji - Pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu

Mr. Radmila Bosanac, advokat iz Beograda


Ugovor o stručnom usavršavanju i poreska evazija

Doc dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidinum Beograd


SUDSKA PRAKSA - RADNI SPOROVI - u aktuelnoj praksi Vrhovnog kasacionog suda

Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda


Međunarodni ugovori u krivičnoj oblasti i međunarodna pravna pomoć

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad


PRAVNI AFORIZMI

Živko Kulić

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa