ARHIVA BROJEVA

Primena sporazuma o sukcesiji - Pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu

 Iskustva iz prakse sudova Republike Srbije i Republike Hrvatske

Mr. Radmila Bosanac, advokat iz Beograda

 

Već skoro deset godina je proteklo od kada je ratifikovan od strane država sukcesora Bečki Sporazum o pitanjima sukcesije država sa teritorije bivše SFRJ, ali u praksi je i dalje ostalo nerešeno pitanje povraćaja imovine koja se nalazi na teritoriji jedne države sukcesora a pripadala je pravnim licima u bivšoj SFRJ čije sedište je sada na teritoriji druge države sukcesora. Radi se o nekadašnjim društvenim preduzećima i njihovim ograncima, koja su posle sukcesije mahom privatizovana bez rešenih imovinskih odnosa između matičnog preduzeća i njihovih delova na teritoriji druge države sukcesora, odnosno bez rešavanja pitanja restitucije u smislu odredaba Aneksa G Sporazuma i pitanjima sukcesije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa