ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2012

BROJ 3. GODINA XV

MART 2012

IZLAZI MESEČNO

USTAVNOST USTAVNOG ZAKONA - kada Ustavni sud treba da ceni ustavnost ustavnog zakona

dr Olivera Vučić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda

ODLUKE USTAVNOG SUDA

Autor sentenci: dr Ilija Zindović

Pisana izjava koja zamenjuje svedočenje u parničnom postupku

Dr Gordana Stanković, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Presude višeg i apelacionog suda

Autor sentenci: dr Ilija Zindović

Ugovor o zakupu

dr Ilija Zindović

Pitanja i odgovori

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Aktuelni pravni stavovi Višeg prekršajnog suda u Beogradu

Priredio: Milan Milović

Vanredne situacije - strategije i regulativa

Priredila: Ljiljana Milanković-Vasović

Značaj i uloga bezbednosne preventive u nacionalnoj bezbednosti države

Dejan Labović, dipl.krim., specijalista bezbednosti i kriminalistike, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Uloga policije u Zakoniku o krivičnom postupku

Mihailo Lakčević, advokat iz Beograda

Trgovina ljudima - zaštita prava žrtava prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dragan Obradović

Novi Zakonik o krivičnom postupku i pismena izrada presude

Mr Sretko Janković, sudija Apelaionog suda u Beogradu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa