ARHIVA BROJEVA

Novi Zakonik o krivičnom postupku i pismena izrada presude

Mr Sretko Janković,
sudija Apelaionog suda u Beogradu

Uvod

Skupština Republike Srbije donela je novi Zakonik o krivičnom postupku1 (u daljem tekstu: novi ZKP), koji će se primenjivati od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina gde će se primenjivati od 15. januara 2012. godine.

Novi ZKP treba da obezbedi efikasniji krivični postupak i "suđenje u razumnom roku", koje se zahteva odredbom člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Njegovo donošenje predstavlja završetak korenitih reformi našeg krivičnog postupka i sadrži neka nova rešenja od kojih mnoga do sada nisu postojala u našem krivičnoprocesnom zakonodavstvu.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa