ARHIVA BROJEVA

Ugovor o zakupu

dr Ilija Zindović

POJAM I RAZGRANIČENJE

Ugovor o zakupu (locatio conductio rei) je takva vrsta ugovora gde se jedna ugovorna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda određenu stvar na upotrebu na određeno vreme, a zakupac se obavezuje da za to plaća određenu naknadu (zakupninu) i da po isteku ugovorenog roka stvar vrati. Ako nije drukčije ugovoreno ili uobičajeno, upotreba (korišćenje) obuhvata i uživanje stvari, tj. ubiranje plodova.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa