ARHIVA BROJEVA

Trgovina ljudima

Zaštita prava žrtava prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i kratka analiza presude ECHR 25965/2004 od 7. januara 2010. godine, Oksana Rantsev protiv Republike Kipar i Ruske Federacije

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija, Novi Sad

Uvod

Trgovina ljudima je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava u savremenom svetu i najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava licima koja postanu njezine žrtve. Međutim, trgovina ljudima je fenomen star koliko i ljudski rod, samo je kroz istoriju imala različite forme i obim. Trgovina ljudima je globalni problem, koji je prisutan u svim kulturama i društvima savremenog sveta, bez obzira na ekonomsku razvijenost, političko uređenje ili religijsku pripadnost stanovništva. Ovaj problem zajednički je:

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa