ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2010

BROJ 1. GODINA XIII

JANUAR 2010

IZLAZI MESEČNO

Stručno usavršavanje sudija i tužilaca

Autor: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Upravni sporovi

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Sporazum stranaka o adresi dostavljanja

Prof. dr Gordana Stanković

Povreda prava na pravično suđenje zbog nejednakog postupanja kao razlog za ponavljanje postupka u parničnom postupku

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

Milojica Cvijović, advokat

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti u domaćem i konvencijskom pravu

Ljuba Slijepčević, dipl. pravnik, Pravosudni centar za stručno usavršavanje, Novi Sad

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Vrste autorskih ugovora i zaštita autorskog prava

Dimitrije P. Milić, advokat

Neki aspekti odnosa škole prirodnog prava i Kelzenove normativističke teorije prava

prof. dr Zdravko Jež

Zatezna i domicilna kamata za potraživanja u evrima

Dr Predrag Kapor, vanredni profesor, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet, Beograd

Prevencija kriminaliteta na nivou Evropske unije

Dejan Labović, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Interpol u borbi protiv ekološkog kriminala

Priredio: Dragan Obradović

Krivična prijava

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Stodvadeset godina Opšteg imovinskog zakonika

Prof. dr Mihailo Velimirović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa