ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2014

BROJ 2. GODINA XVII

FEBRUAR 2014.

IZLAZI MESEČNOKadrovski kapacitet naručilaca i ponuđača u postupcima javnih nabavki

Aleksandra Popović, službenik za javne nabavke


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNO PRAVO

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Upravni spor povodom vansudskog namirenja hipotekarnog poverioca

Miloš Radovanović, pravni savetnik u "Marfin bank" a.d. Beograd


Zastupanje i zastupnici preduzetnika

Doc. dr Velisav Marković


Odluke Vrhovnog kasacionog suda

Autor sentenci: Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Zakon o stečaju, očekivane i afirmativno najavljene izmene i dopune

Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Intervencijsko dejstvo pravosnažne presude i pravo na sud

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Nedostaci Zakona o parničnom postupku sa stanovišta nomotehnike

Milenko S. Delić, advokat u Beogradu


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Fudbalski huliganizam

Dr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije, Damir Davidović


Kratak osvrt na pojedina rešenja iz Nacrta zakona o oružju i municiji

Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa