ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2020.

BROJ 3. GODINA 2020

MART 2020.

IZLAZI MESEČNONOVI PROPISI

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način


PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći


SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije


SUDSKA PRAKSA

Suđenje u razumnom roku


SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe


IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom


SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa