ARHIVA BROJEVA

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE NOVI I FLEKSIBILNIJI NAČIN

U “Sl. glasniku RS”, br. 86/2019, od 6. decembra 2019. godine, objavljen je Zakon o agencijskom poslovanju, čiji je početak primene propisan za – 1. mart 2020. godine (osim nekih odredaba, pre svega u pogledu donošenja podzakonskih akata – koje se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona, što je 14. decembar 2019. godine i odredaba čl. 3-8. Zakona, koje se odnose na uslove rada agencija i koje se primenjuju - od 1. januara 2020. godine).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa