ARHIVA BROJEVA

POVODOM ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

Apstrakt: besplatna pravna pomoć, besplatna pravna pomoć u užem smislu, besplatna pravna podrška, subjekti, oblici, uslovi, tražilac korisnik, pružalac, registar postupak odobrenje, rešenje, upravni postupak

Zaključak: Donošenjem i primenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći dat je doprinos ostvarivanju prava na pravično suđenje i s tim u vezi ustavno garantovanom pravu na jednake mogućnosti pristupa sudu kao vida ostvarivanja toga prava. Cilj je da se na taj način uspostavi normativno pravni okvir pravne pomoći za pružanje besplatne pravne pomoći. Da li će njegova primena u realitetu biti delotvorna i efikasna pokazaće primena ovog zakona. U ovom članku prikazani su neki od njegovih instituta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa