ARHIVA BROJEVA

SKRAĆENI IZVRŠNI POSTUPAK PRED PRIVREDNIM SUDOM

Dr Vladimir Кozar,
vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta
Privredna akademija u Novom Sadu

 

Skraćeni izvršni postupak uređen je odredbama čl. 326a - 326e. Zakona o izvršenju i obezbeđenju – ZIO1 koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Novelom iz 2019. dodata je glava VIIIa, kojom je regulisan skraćeni izvršni postupak. Ovaj postupak je uređen po ugledu na odredbe čl. 252- 259. Zakona o izvršnom postupku iz 2004. godine2, o skraćenom izvršnom postupku "u trgovinskim i sa trgovinskim povezanim stvarima", koji se mogao sprovesti "ako su izvršni poverilac i izvršni dužnik pravna lica, preduzetnici, fizička lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti i imaju otvoren račun u skladu sa propisima o platnom prometu, kao i fizička lica u svojstvu dužnika iz ugovora o komercijalnom kreditu".3 Skraćeni postupak ima za cilj lakše i brže namirenje izvršnog poverioca koji poseduje prema kvalifikovanom izvršnom dužniku određenu kvalifikovanu verodostojnu ispravu.4

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa