ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2010

 

BROJ 5. GODINA XIII

MAJ 2010

IZLAZI MESEČNO

Prethodni postupak u upravnom sporu

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Odluke u prekršajnom postupku prema maloletnicima

Autor: Vladimir Živankić, sudija Prekršajnog suda u Kikindi

Nasilje navijačkih grupa kao vid političkog nasilja u Srbiji

Mr sci. Marija Žužek

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Krivično delo - oružana pobuna

Mr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Veštaci i veštačenje u srpskom procesnom zakonodavstvu sa kratkim osvrtom na odredbe u DNK veštačenju

Dragan Obradović

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentence: Dragan Obradović

Dostavljanja sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima u Evropskoj uniji

Doc. Dr Božidar Jeličić, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Pravo privatnosti

Mr Dragica Popesku

Izdržavanje dece i roditelja

Ljubica Milutinović

 

Pitanja i odgovori

Milojica Cvijović, advokat iz Beograda

Odsustvo sa rada bez naknade i mirovanje radnog odnosa

Vera Kusovac

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Blokada u odlučivanju u društvu sa ograničenom odgovornošću

Jelena Adamović

Obrazovanje i osposobljavanje menadžera

Doc. dr Draško Bosanac, Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, Privredna akademija Novi Sad

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa