ARHIVA BROJEVA

PRETHODNI POSTUPAK U UPRAVNOM SPORU

Ljubodrag Pljakić,
dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije
 

Osnovna karakteristika novog ZUS-a je da u daleko većoj meri nego raniji Zakon štiti prava stranaka u upravnom sporu i omogućava punomoćnicima da im pomognu u ostvarenju te zaštite.

Glava VI novog ZUS-a nosi naslov "Prethodni postupak." Kao zakonsko rešenje, predstavlja novinu mada ga je upravno - sudska praksa Vrhovnog suda Srbije poznavala, izuzev kada se radilo o nadležnosti suda za odlučivanje. Ovakvo rešenje postoji u upravnom sudstvu Holandije i, pokazalo se, u znatnoj meri ubrzava sudski postupak.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa