ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2010

BROJ 10. GODINA XIII

OKTOBAR 2010

IZLAZI MESEČNO

Prava, prava, prava

Građanska, politička, ekonomska, socijalna, kulturna (Revidirana Evropska socijalna povelja)

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije - Penzijsko i invalidsko osiguranje


Licenca i vršenje nadzora u obavljanju poslova stečajnog upravnika

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Međunarodni sporazum o osnivanju regionalne škole za državnu upravu

Anđelka Plavšić - Nešić, dipl. pravnik, Beograd

Kontrola Centralne banke, regulisanje i inflacija u zemljama tranzicije

Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor, redovni profesor finansija-Univerzitet u Beogradu, redovni profesor menadžmenta i marketinga, Megatrend univerzitet u Beogradu i Confida-Finodit
Ivana B. Ljutić, asistent na predmetu Privredno pravo, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije - Radni odnosi


Vansudski postupak za naknadu šteteu obaveznom osiguranju u saobraćaju

Mr Slobodan Ilijić, istraživač-saradnik IMPP

Ministarstvo finansija Republike Srbije


Privredna društva i novi Zakon o zaštiti od požara

Autor: Prof. dr Milan Milošević

Branislav Nušić i “Pravne stvari”

Priredila: Ljiljana Milanković-Vasović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa